Консультационно-учебный центр "Политех-Консалт"

Вы находитесь тут: Главная » Курсы » Профессиональная сертификация маркетологов
Четверг, 22 Окт 2020

ОНПУ — лідер професійної сертифікації маркетологів в Україні

В Одеському національному політехнічному університеті розпочав роботу Незалежний Сертифікаційний центр Української Асоціації маркетингу (УАМ). Його очолює Віце-Президент Української Асоціації маркетингу, доктор економічних наук, професор Окландер Михайло Анатолійович. Відбувся перший набір на курси «Управління маркетинговими дослідженнями на підприємстві» по підготовці до кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката «Менеджер з маркетингових досліджень». За інформацією звертатися ГУК, ауд. 139, тел. (048)7058397,   Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 

Існує наступний механізм взаємодії системи вищої освіти та професійних асоціацій щодо сертифікації фахівців. Освіту надають вищі навчальні заклади, які дають основні знання з професії і необхідний теоретичний базис для майбутньої роботи за фахом. Професійні асоціації підтверджують наявність навичок і вмінь виконувати професійні завдання та функції на займаній посаді.

 

В умовах посилення конкуренції зростає потреба в інструменті за допомогою якого можна було б визначити та підтвердити кваліфікацію маркетолога. Саме таким інструментом є професійна сертифікація. Система професійної сертифікації діє у національних професійних асоціаціях світу.

 

Сертифікація — це процес присвоєння статусу фахівцям у відповідності з їх знаннями, доведеними при проходженні іспиту. Професії поділяються на регульовані і нерегульовані в залежності від того, чи обов'язкова професійна сертифікація для роботи в країні. У світі до регульованих професій, де наявність сертифікату відповідної асоціації є необхідною умовою для заняття посади, належать професія адвоката, пілота, лікаря, бухгалтера. Маркетологи відносяться до нерегульованих професій, наявність сертифікату не є обов'язковою, але бажаною умовою отримання роботи. У той же час в багатьох країнах отримання статусу сертифікованого фахівця для маркетологів вважається обов'язковим. Без цього вкрай важко влаштуватися на роботу, не можна розраховувати на кар'єрне зростання.

 

Враховуючи світовий досвід і для підвищення статусу професії «маркетолог» в лютому 2008 року Українська асоціація маркетингу (УАМ) запровадила систему професійної сертифікації маркетологів. Принциповою особливістю сертифікації українських маркетологів є добровільність її проходження. Програма сертифікації дозволить фахівцям отримати кваліфікаційний статус, що відповідає високим вимогам професії, позиціонувати себе на ринку праці, а керівникам підприємств отримати підтвердження знань і здібностей співробітників. Це відповідає міжнародній практиці, коли, як відмічалось, кваліфікацію фахівця крім Державних екзаменаційних комісій вищих навчальних закладів, повинна підтвердити професійна спільнота країни.

 

Складання іспиту на отримання сертифікату УАМ — це, перш за все, можливість впорядкувати і розширити запас знань і навичок. Адже отриманню сертифіката зазвичай передує етап підготовки, в процесі якої структуруються і закріплюються наявні знання і з'являються нові. Крім того, офіційне підтвердження кваліфікації надає додаткову впевненість у власних силах, підвищує самооцінку, а також допомагає визначити програму подальшого зростання і професійного самовдосконалення.

 

Одеський національний політехнічний університет як колективний член Української Асоціації маркетингу прийняв участь в проекті «Сертифікація маркетологів» з напрямку «Менеджер з маркетингових досліджень». Даний проект розглядається як елемент системи незалежного контролю якості підготовки студентів. Для роботи в екзаменаційних комісіях Української асоціації маркетингу залучаються керівники провідних маркетингових агенцій та відділів маркетингу підприємств, керівники обласних організацій УАМ, завідувачі кафедр маркетингу.

 

Сертифікація з напрямку «Менеджер з маркетингових досліджень» — це визначення кваліфікаційної придатності маркетологів шляхом складання кваліфікаційного іспиту на знання Міжнародного процесуального Кодексу ICC / ESOMAR, стандартів якості маркетингових досліджень УАМ, підтвердження практичних умінь в області маркетингової діяльності.

 

Іспит складається з двох частин:

 • перша частина — письмова. Білет містить питання з «Статистичного забезпечення маркетингових досліджень» та «Менеджменту дослідницького маркетингового проекту»;
 • друга частина — презентація дослідницького проекту студента.

 

Програма сертифікаційного іспиту Української Асоціації Маркетингу з напрямку «Менеджер з маркетингових досліджень» відрізняється від програми вивчення дисципліни «Маркетингові дослідження».

 

При підготовці до кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката «Менеджер з маркетингових досліджень» студенти вивчають наступні інструменти маркетингових досліджень у розділі «обробка результатів анкетування» в програмному продукті SPSS:

 

 • первинна статистична обробка даних: таблиці частот, розрахунок характеристик середнього і варіації, оцінка розподілу даних);
 • побудова таблиць зв’язаності даних при вивченні профілів споживачів;
 • перевірку гіпотез про рівність середніх залежних і незалежних вибірок;
 • кореляційний аналіз для сегментування ринку за різними ознаками і визначення можливостей нового товару;
 • регресійний аналіз для виявлення факторів, які значимо впливають на обсяги продажів і прибуток;
 • кластерний аналіз для сегментування ринку за різними ознаками і визначення можливостей нового товару;
 • факторний аналіз для виявлення характеристик товару, що впливають на вибір споживачів;
 • дискримінантний аналіз для виявлення факторів, що впливають на поведінку і вибір споживачів;
 • дисперсійний аналіз для встановлення відмінності в середніх значеннях залежною змінною для декількох категорій незалежної змінної. Наприклад, чи розрізняються сегменти з точки зору обсягу споживання товару?

 

Чи залежить намір споживачів придбати товар даної торгової марки від різниці в цінах?;

 • багатомірне шкалювання для побудови просторових карт позиціонування торгових марок і визначення характеристик ідеальних торгових марок);
 • моделювання та прогнозування обсягів продажів за допомогою моделей трендів і сезонності;
 • кодекси ESOMAR і УАМ;
 • методи планування маркетингових досліджень, складання бюджету, вибірки.

 

Отримання сертифікату студентами дає можливість отримати незалежну оцінку знань та, в свою чергу, претендувати на отримання цікавої і, з часом, високо оплачуваної роботи.

 

Студенти, що успішно склали іспит, отримують сертифікат Української асоціації маркетингу «Менеджер з маркетингових досліджень» українською та англійською мовами. Цим сертифікатом Українська асоціація маркетингу підтверджує, що його власник має необхідні навички та вміння проведення маркетингових досліджень. Прізвища сертифікованих фахівців публікуються на сайті Української асоціації маркетингу і в журналі «Маркетинг в Україні». Агенції з працевлаштування та рекрутингові агенції Україні уважно відслідковують цю інформацію.