Консультационно-учебный центр "Политех-Консалт"

Вы находитесь тут: Главная » Новости » Международная украинско-японская конференция
Четверг, 22 Окт 2020

Международная украинско-японская конференция

24-25 октября 2013 на базе Одесского национального политехнического университета состоится «Международная украинско-японская конференция по вопросам научно-промышленного сотрудничества». Оргкомитет приглашает Вас принять участие в этом мероприятии!

Формат конференції:

24 жовтня 2013 року, 14.30 – урочисте відкриття виставки наукових досягнень ВНЗ України.

25 жовтня 2013 року, 10.30 – 17.00 – пленарні засідання.

Змістовне наповнення конференції:

І. Поточна ситуація трансферу технологій в Японії та Україні:

- державне регулювання у сфері трансферу технологій в Україні;

- механізми та інструменти трансферу технологій;

- особливості законодавства України в сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, міжнародна практика, міжнародні правові акти та угоди;

- авторське право та суміжні права в сучасних умовах міжнародного співробітництва;

- комерціалізація інтелектуальної власності в Японії та можливість використання її досвіду в Україні.

ІІ. Знання та управління інтелектуальною власністю у співробітництві технічних університетів:

- механізми комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок в умовах високотехнологічного виробництва;

- захист прав суб’єктів інтелектуальної власності та розподіл цих прав між суб’єктами (університетом, розробником, інвестором та іншими).

ІІІ. Введення трансферу технологій в окремих галузях економіки.

- трансфер технологій у галузях: ІТ, атомної енергетики, нетрадиційної енергетики,

біомедицини та біоінженерії, машино будівництва, аерокосмічної техніки, екології та раціонального природокористування;

- методика оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності Японії та України.

ІV. Удосконалення наукового та науково-технологічного співробітництва України та Японії:

- реалізація спільних інвестиційних та наукових проектів;

- міжнародна кооперація трансферу технологій.

Вимоги до оформлення презентації інноваційних проектів:

Презентації інноваційних проектів повинні містити слайд-шоу, стенди, діючи моделі, макети, тощо. Опис проектів, коментарі, підписи повинні бути виконані українською та англійською (обов’язково) мовами. Робоча виставкова площа, що надається учаснику, складає 4 кв. м.

Перелік розробок, що виносяться на презентацію мають бути представлені в Оргкомітет до 10 жовтня 2013 року в електронному вигляді.

Вимоги до оформлення матеріалів тез доповідей

Тези доповідей обсягом до 5 сторінок, не враховуючи ілюстративного матералу (формат тез А4, шрифт Times New Roman, розмір 12, інтервал 1, усі поля по 2 см) українською або російською та англійською (обов’язково) мовами мають бути представлені в Оргкомітет до 10 жовтня 2013 року.

На початку тексту необхідно вказати ініціали та прізвище автора (-ів), нижче – курсивом – назву ВНЗ чи наукової установи. Через інтервал жирним шрифтом, великими капітелями подається назва публікації. Через інтервал після назви з абзацу розміщується анотація доповіді (3-5 рядків, 12 кегль, напівжирний). З наступного рядка, з абзацного відступу починається основний текст тез доповіді. Список джерел та літератури («Бібліографічні посилання») подається в кінці тексту в алфавітному порядку (12 кегль). Посилання у тексті повинні мати вигляд [7, с. 16], де перше число – порядковий номер позиції у списку джерел та літератури, а друге – номер сторінки чи архівного аркуша. Рукописи мають бути ретельно відредаговані відповідно до вимог державного стандарту, а посилання – відповідно до нових вимог бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, №5, 2009 рік). Ілюстративні матеріали (рисунки, схеми) додатково надаються окремими файлами у форматі .tiff, .jpeg, .psd.

Контакти

Носенко Микола Георгійович, завідувач сектору трансферу технологій ОНПУ,
(048) 787-68-67, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;
Данчевська Марія Володимирівна, головний спеціаліст відділу фундаментальних та прикладних досліджень МОН України,
(044) 481-32-14.


Реєстраційну картку учасника можливо заповнювати в on-line режимі

По материалам: ОНПУ